Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ. Phần 1: cho gia chủ sinh năm 1943,1944,1945, 1946

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ cho những người sinh năm 1943 (Quý Mùi),1944 (Giáp Thân),1945 (Ất Dậu), 1946 (Bính Tuất).
Kiểm tra xem có phạm Tam tai, Kim lâu, Hoang ốc không?
1. Năm sinh dương lịch: 1943 Năm sinh âm lịch: Quý Mùi.
Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ phạm tam tai.
Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 71 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu lục súc.
Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 71 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc rơi vào Nghi là Tốt.
• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2018, 2019, 2021, 2028, 2030, 2036, 2045, 2046, 2048.

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

2. Năm sinh dương lịch: 1944 Năm sinh âm lịch: Giáp Thân.
Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.
Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 70 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.
Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 70 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.
• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2019, 2020, 2028, 2029, 2031, 2037, 2038,..

• Năm 2013 có thể xây nhà được.
3. Năm sinh dương lịch: 1945 Năm sinh âm lịch: Ất Dậu.
Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.
Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 69 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu.
Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 69 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc.
• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2023, 2029, 2030, 2032, 2038, 2039, 2041, 2047, 2048, 2050.

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

4. Năm sinh dương lịch: 1946 Năm sinh âm lịch: Bính Tuất.
Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.
Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 68 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.
Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 68 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.
Năm 2013 có thể xây nhà được.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2015, 2021, 2022, 2024, 2031, 2033.


Theo TranHuyThuan

XEM NGAY ! :

kiếm tiền online
GIẢM NGAY 40% |>> BÍ QUYẾT KIẾM TIỀN TỪ MÔI GIỚI MẤT ĐỘNG SẢN ! :

kiếm tiền online

DỊCH VỤ KHÁC : ĐẠI LÝ NGỌC CHÂU CUNG CẤP TIÊU ĐEN TIÊU SỌ


thích thì like
VÀO NGÀY... :BÁN NHÀ QUẬN THỦ ĐỨC | BÁN ĐẤT QUẬN THỦ ĐỨC © 2014 - Designed by Templateism, Plugins By MyBloggerLab.com | Templatelib

Contact us

Được tạo bởi Blogger.